Poziv za dostavljanje prijedloga na planska dokumenta

Odjeljenje za prostorno uređenje poziva zainteresovana lica, vlasnike nekretnina, korisnike prostora i učesnici u njegovoj izgradnji i uređivanju, da dostave svoje prijedloge i sugestije na sljedeća planska dokumenta, koja su usvojena na sjednici Skupštine grada održanoj 20. maja:

  • Izmjena dijela Regulacionog plana „Ada Debeljaci 5“

Izmjenom plana će biti tretiran prostor koji je planiran kao zona proizvodno-skladišnih objekata koji je omeđen planiranim saobraćajnicama i trasom pruge Sunja – Doboj. Ukupna površina obuhvata izmjene plana je 13,65 ha  i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Debeljaci.

  • Revizija Regulacionog plana „Antena“

Revizijom plana će biti obuhvaćen prostor između MP Banja Luka – Gradiška, MP Banja Luka – Prijedor, korita Široke rijeke i Ulice despota Stefana Lazarevića. Ukupna površina obuhvata izmjene plana je 48,15 ha  i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Lazarevo 2.

  •  Izmjena dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Cara Lazara, Istočnog tranzita, Gavrila Principa i desne obale Vrbasa – radni naziv „Jug 4“

Izmjenom plana će biti obuhvaćen prostor koji je oivičen ogrankom Ulice braće Čubrilovića u ukupnoj površini od 0,24 ha  i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Obilićevo 2.

  • Revizija Regulacionog plana za prostor između ulica Gavrila Principa, Istočnog tranzita i desne obale Vrbasa – radni naziv „Jug 5“

Revizijom plana će biti obuhvaćen prostor između ulica Gavrila Principa, Istočnog tranzita i desne obale Vrbasa u ukupnoj površini od 27,93 ha, kao i dio prostora koji se nalazi uz južnu granicu obuhvata, do Orlovačkog puta, površine  3,61 ha, a koji nije pokriven sprovedbenim planskim aktom. U postupku revizije biće izrađen i donesen revidovan i dopunjen plan kao novi regulacioni plan u ukupnoj površini od 31,54 ha i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama mjesnih zajednica Obilićevo 2 i Srpske toplice.

  • Reviziji dijela Regulacionog plana stambenih naselja Lazarevo 1, 2 i 3 – u dijelu područja naselja Lazarevo 3

Revizijom plana će biti obuhvaćen prostor između ulica Knjaza Miloša, Kraljice Marije, MP Banja Luka – Gradiška i Bulevara Milutina Milankovića u ukupnoj površini od 40,67 ha  i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Lazarevo 2.

  • Izmjena dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra u Banjoj Luci

Izmjenom plana će biti tretiran prostor koji je planiran kao zona stambeno – poslovnih objekata između Ulica Dragana Bubića, Srednjoškolske i Ivana Gorana Kovačića. Ukupna površina obuhvata izmjene plana je 4,30 ha  i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Rosulje.

  • Izmjena dijela Regulacionog plana stambenog naselja Starčevica

Izmjenom plana će biti obuhvaćen prostor u blizini Tuzlanske ulice, a odnosi se na zemljište označeno kao k.č. 2441, 2442/11, 2442/12, 2442/13, 2443/1, te dijelovima k.č. 2442/1 i 2443/3, sve k.o. Banja Luka 5 ( n.p. ) u ukupnoj površini od 0,25 ha  i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i prostorijama Mjesne zajednice Starčevica.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Gradskoj upravi Grada Banje Luke – Odjeljenju za prostorno uređenje, u formi dopisa, do  27. juna 2019. godine.