Позив за достављање приједлога на планска документа

Одјељење за просторно уређење позива заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учесници у његовој изградњи и уређивању, да доставе своје приједлоге и сугестије на сљедећа планска документа, која су усвојена на сједници Скупштине града одржаној 20. маја:

  • Измјена дијела Регулациoног плана „Ада Дебељаци 5“

Измјеном плана ће бити третиран простор који је планиран као зона производно-складишних објеката који је омеђен планираним саобраћајницама и трасом пруге Суња – Добој. Укупна површина обухвата измјене плана је 13,65 ха  и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Дебељаци.

  • Ревизија Регулационог плана „Антена“

Ревизијом плана ће бити обухваћен простор између МП Бања Лука – Градишка, МП Бања Лука – Приједор, корита Широке ријеке и Улице деспота Стефана Лазаревића. Укупна површина обухвата измјене плана је 48,15 ха  и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Лазарево 2.

  •  Измјена дијела Регулационог плана за простор између улица: Цара Лазара, Источног транзита, Гаврила Принципа и десне обале Врбаса – радни назив „Југ 4“

Измјеном плана ће бити обухваћен простор који је оивичен огранком Улице браће Чубриловића у укупној површини од 0,24 ха  и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Обилићево 2.

  • Ревизија Регулационог плана за простор између улица Гаврила Принципа, Источног транзита и десне обале Врбаса – радни назив „Југ 5“

Ревизијом плана ће бити обухваћен простор између улица Гаврила Принципа, Источног транзита и десне обале Врбаса у укупној површини од 27,93 ха, као и дио простора који се налази уз јужну границу обухвата, до Орловачког пута, површине  3,61 ха, а који није покривен спроведбеним планским актом. У поступку ревизије биће израђен и донесен ревидован и допуњен план као нови регулациони план у укупној површини од 31,54 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама мјесних заједница Обилићево 2 и Српске топлице.

  • Ревизији дијела Регулационог плана стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3 – у дијелу подручја насеља Лазарево 3

Ревизијом плана ће бити обухваћен простор између улица Књаза Милоша, Краљице Марије, МП Бања Лука – Градишка и Булевара Милутина Миланковића у укупној површини од 40,67 ха  и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Лазарево 2.

  • Измјена дијела Регулациoног плана за простор Регионалног центра у Бањој Луци

Измјеном плана ће бити третиран простор који је планиран као зона стамбено – пословних објеката између Улица Драгана Бубића, Средњошколске и Ивана Горана Ковачића. Укупна површина обухвата измјене плана је 4,30 ха  и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Росуље.

  • Измјена дијела Регулационог плана стамбеног насеља Старчевица

Измјеном плана ће бити обухваћен простор у близини Тузланске улице, а односи се на земљиште означено као к.ч. 2441, 2442/11, 2442/12, 2442/13, 2443/1, те дијеловима к.ч. 2442/1 и 2443/3, све к.о. Бања Лука 5 ( н.п. ) у укупној површини од 0,25 ха  и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и просторијама Мјесне заједнице Старчевица.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење, у форми дописа, до  27. јуна 2019. године.