Od 16. januara na uvidu nacrti tri regulaciona plana

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će od 16. januara na javnom uvidu biti izloženi sljedeći planski dokumenti:

  • Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana Paprikovac – Petrićevac“, zona b

 Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor u Ulici Zore Kovačević, a odnosi se na zemljište označeno kao k.č. 1526/5, 1526/6, 1526/7, 1526/8, 1600/2 i dio 1526/12, sve u k.o. Petrićevac 2 (n.p.) u ukupnoj površini od 0,25 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća, Centar za projektovanje i konsalting “CPK“, Bulevar Desanke Maksimović br.2, Gradske uprave i mjesne zajednice Petrićevac, svaki radni dan u vremenu od 08 do 16 časova, sve do 16.februara 2020. godine.

  • Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Jug 2“

 Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor između Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i rijeke Vrbas, a odnosi se na dijelove k.č.br. 454, 453/1, 453/3, 453/5 i k.č.br. 453/4 k.o. Banjaluka 5 (n.p.), u ukupnoj površini od 0,30 hektara i biće izložen na javni uvid do 16. februara u prostorijama preduzeća, Centar za projektovanje i konsalting “CPK“, Gradske uprave i mjesne zajednice Starčevica, svaki radni dan od 08 do 16 časova.

  • Nacrt Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši i Novakovići-Vujnovići (ponovni javni uvid)

 Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između magistralnog puta Banja Luka –Prijedor, istočne granice obuhvata Regulacionog plana kompleksa preduzeća „Bosanka“, ulice Jovana Bijelića i Put srpskih branilaca, u ukupnoj površini od 53,10 hektara i biće izložen na ponovni javni uvid u prostorijama preduzeća, Centar za projektovanje i konsalting “CPK“, Gradske uprave i mjesnih zajednica Lazarevo 1, Lazarevo  i Zalužani, svaki radni dan od 08 do 16 časova, do 24.januara 2020. godine.

Nacrti ovih planova biće objavljeni i na ovoj internet stranici.

Za vrijeme trajanja javnih uvida, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će biti izloženi ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje.