Од 16. јануара на увиду нацрти три регулациона плана

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће од 16. јануара на јавном увиду бити изложени сљедећи плански документи:

  • Нацрт измјене дијела Регулационог плана Паприковац – Петрићевац“, зона б

 Нацртом Плана обухваћен je простор у Улици Зоре Ковачевић, а односи се на земљиште означено као к.ч. 1526/5, 1526/6, 1526/7, 1526/8, 1600/2 и дио 1526/12, све у к.о. Петрићевац 2 (н.п.) у укупној површини од 0,25 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа, Центар за пројектовање и консалтинг “ЦПК“, Булевар Десанке Максимовић бр.2, Градске управе и мјесне заједнице Петрићевац, сваки радни дан у времену од 08 до 16 часова, све до 16.фебруара 2020. године.

  • Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“

 Нацртом Плана обухваћен је простор између Булевара војводе Степе Степановића и ријеке Врбас, а односи се на дијелове к.ч.бр. 454, 453/1, 453/3, 453/5 и к.ч.бр. 453/4 к.о. Бањалука 5 (н.п.), у укупној површини од 0,30 хектара и биће изложен на јавни увид до 16. фебруара у просторијама предузећа, Центар за пројектовање и консалтинг “ЦПК“, Градске управе и мјесне заједнице Старчевица, сваки радни дан од 08 до 16 часова.

  • Нацрт Регулационог плана за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујновићи (поновни јавни увид)

 Нацртом Плана обухваћен je простор који се налази између магистралног пута Бања Лука –Приједор, источне границе обухвата Регулационог плана комплекса предузећа „Босанка“, улице Јована Бијелића и Пут српских бранилаца, у укупној површини од 53,10 хектара и биће изложен на поновни јавни увид у просторијама предузећа, Центар за пројектовање и консалтинг “ЦПК“, Градске управе и мјесних заједница Лазарево 1, Лазарево  и Залужани, сваки радни дан од 08 до 16 часова, до 24.јануара 2020. године.

Нацрти ових планова биће објављени и на овој интернет страници.

За вријеме трајања јавних увида, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће бити изложени или доставити у форми дописа Градској управи – Одјељењу за просторно уређење.