Од тога се граде вртићи и школе: Позив грађанима да пријаве некретнине и плате порез

Градска управа ће у овој години појачати активности на повећању обухвата обвезника пореза на непокретности, у намјери да идентификује непријављену имовину и на тај начин обезбједи новац за реализацију бројних инфраструктурних потреба на подручју градских и приградских насеља, изјавила је начелник Одјељења за финансије Божана Шљивар.

Она је прецизирала да је Бања Лука покренула пилот пројекат “Ширење обухвата обвезника пореза на непокретности“, који ће, између осталог, подразумијевати и теренску контролу с циљем идентификовања непријављене имовине.

-Дугорочни циљ је пораст прихода, без повећања пореских стопа, односно да обезбиједимо да сви обвезници буду уписани у Фискални регистар непокретности и извршавају своје законске обавезе, односно да плаћају порез на непокретности који је изворни приход локалних заједница – казала је начелница Шљивар.

Иако је, из године у годину, евидентан континуиран раст прихода од пореза на непокретности, Градска управа има намјеру да активније управља процесом прикупљања ове једне од најзначајних врста прихода јединица локалне самоуправе.

Према подацима Одјељења за финансије, у прошлој години је по овом основу наплаћено 9,5 милиона КМ, што је за 23 одсто више у односу на 2017. годину. Међутим, претпоставља се да велики број власника некретнина није пријавио некретнине у свом власништву и да на њих не плаћају никакав порез.

Начелница Шљивар указала је да се из овог пореза финансира изградња и реконструкција градске инфраструктуре односно саобраћајница, мостова, водовода, вртића, уређење зелених површина, одржавање хигијене града и слично.

-Иако је ријеч о властитом приходу општина и градова, према прописима, послове наплате, контроле наплате и принудне наплате врши Пореска управа. Општине и градови имају обавезу да обавјештавају Пореску управу о непријављеним непокретностима које се налазе на њиховој територији – појаснила је Шљивар.

Она је позвала све власнике некретнина на подручју Бањe Лукe, а који до сада нису пријавили своје некретнине у Фискални регистар непокретности код Пореске управе, да то учине у што краћем року.

-Не само да се ради о извршавању законске обавезе, него се тиме обезбјеђују средства, који треба, уз остале приходе, да обезбиједе финансирање развоја Бање Луке као модерног, европског града угодног за живот свих његових становника – закључила је Шљивар.

 Начелница Шљивар

Начелница Шљивар