Одлична прилика за инвеститоре: На продају атрактивне парцеле у „Јелшинграду“

Град Бања Лука понудио је на продају путем лицитације двије атрактивне грађевинске парцеле у новој пословној зони „Јелшинград“, у настојању да се, послије већ готово попуњене зоне „Рамићи“, нови производни објекти изграде и у новоуспостављеној пословној зони.

Оглас о продаји ових непокретности у насељу Лазарево, на локацији код „Јелшинграда“, у својини Града Бања Лука путем усменог јавног надметања – лицитације објављен је данас, 18. септембра.

Обје парцеле намијењене су за изградњу пословних објеката. Површина једне је 16.198 квадрата, а друге 3.241 метар квадратни. Почетна продајна цијена веће парцеле је 1.295.840 КМ, а мање – 259.280 КМ.

Право учествовања у поступку лицитације имају привредни субјекти, који су регистровани за обављање производне дјелатности.

Сви заинтересовани понуђачи – са правом учешћа, дужни су доставити уредну пријаву за лицитацију, непосредно до 06. октобра, до 13 часова, на протокол Градске управе Бања Лука, канцеларија број 14, са назнаком Пријава за лицитацију – за непокретности у насељу Лазарево, на локацији код Јелшинграда“ – за Комисију.

Лицитација ће бити одржана дан касније, 07. октобра, у згради Градске управе, у сали бр. 238/ИИ, са почетком у 12 часова.

Комплетан јавни оглас погледајте овдје.

Рамићи

Град Бања Лука прошириће Пословну зону „Рамићи“, након што су капацитети зоне практично већ попуњени, градњом погона 15 предузећа.

У Рамићима, због великог интереса инвеститора, остала је слободна само још једна једна парцела, која ће бити понуђена на лицитацију. Осим главне хале, која је највећа по површини, практично ће постојећи капацитет зоне бити попуњени због чега је у плану даље ширење зоне.

 Локација ″Јелшинграда″ (Фото архива)

Локација ″Јелшинграда″ (Фото архива)