Оглас за експропријацију земљишта у Чесми

Градска управа расписала је јавни оглас за покушај споразумног стицања права власништва над непокретностима, у оквиру пројекта регулисања водног режима ријеке Врбања и санацију насипа на десној обали у насељу Чесма.

Град Бања Лука намјерава поднијети захтјев за експропријацију некретнина на поменутом локалитету, а којим парцелама је тачно ријеч, можете прочитати у јавном огласу ОВДЈЕ.

Ради се о парцелама за које је утврђен општи интерес од стране Владе Републике Српске.

Град Бања Лука позива све власнике односно кориснике некретнина, као и сва друга заингтересована лица која полажу одређена права да 18. и 19. марта 2019. године, у времену од 9. до 13.00 часова, дођу у Градску управу (канцлерија број 125, први спрат) ради давања изјашњења на понуду Града Бањее Луке. Уколико власници некретнина у наведено вријеме не дођу у Градску управу сматраће се да нису заинтересовани за споразумно рјешавање стицања права власништва, те ће се експропријација обавити у редовном поступку пред Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове.