Новчана подршка за пројекте из области заштите и спасавања

Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, расписује јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана од интереса за заштиту и спасавање, који ће бити суфинансирани из градског буџета.

Ови пројекти се односе на набавку и одржавање личне и заштитне опреме, стручно оспособљавање и усавршавање ради спровођења мјера заштите и спасавања (семинари, научни скупови и слично), организовање вјежби и набавку специфичне опреме и реквизита.

Изабрани пројекти биће подржани са износима од 1.000 до 3.000 КМ, а удружење које конкурише на јавни позив може пријавити један пројекат.

Пријаве на јавни позив заинтересовани могу доставити Одсјеку за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, и то путем протокола Градске управе (канцеларија 14). Јавни позив је отворен за пријаве до 24. октобра ове године.

Комплетан јавни позив можете погледати ОВДЈЕ.