На јесен велики пројекат градње нових водовода

Изградња низа водовода на сеоском и приградском подручју, вриједна око осам милиона КМ, започеће на јесен ове године, у оквиру великог плана чији је циљ да се у наредне три године вода доведе до 95 одсто домаћинстава на урбаном и руралном подручју.

Према подацима Одјељења за комуналне послове, у току је избор извођача ових радова, који ће бити финансирани кредитом Европске банке за обнову и развој (ЕБРД).

Највећи дио новца биће утрошен за велики водоводни систем „Црно врело“, које у коначници треба да доведе воду за 20.000 потрошача са рубних дијелова Бање Луке и Приједора.

Конкретно, у плану је градња подсистема „3вијезда“, на правцу према Горњој Пискавици и Радосавској, као и подсистема „Бронзани мајдан“.

Према подацима Одјељења за комуналне послове – око 20 километара кракова биће изграђено на правцу према Горњој Писквици, што ће обезбиједити воду за велики број потрошача подсистема „Звијезда“, али исто тако и побољшати водоснабдијевање локалних водоводних система интегрисањем ових система у „Црно врело“.

Када је ријеч о правцу према Радосавској, градиће се примарни цјевовод од резервоара Ђурића главица до Радосавске у дужини од девет километара, као и дио мреже у том насељу како би се обезбиједило редовно водоснабдијевање преосталог дијела домаћинстава из тог насеља.

У Бронзаном мајдану, према подацима ресорног одјељења, градиће се резервоар запремине хиљаду кубика на тзв. „Пилиповом брду“.

Истовремено, биће настављена и изградња водоводног система за више дијелове насеља Чесма, гдје је недавно изграђен велики резервоар четврте висинске зоне на највишој коти на Крчмарицама са двије коморе капацитета по 250 кубних метара, што је једна од најважнијих претпоставки за велики водоводни систем Чесме три и четири.

Управо за наставак радова на овом водоводном систему, биће искориштен дио средстава из овог аранжмана са ЕБРД-ом. Градиће се резервоар на Чесми три, пумпне станице за четврту висинску зону која би воду потискивала у планирани резервоар четврте висинске зоне, те потисни и доводни цјевоводи.

Према плану, дистрибутивну мрежу треће висинске зоне Чесма чини више кракова укупне дужине 4,4 километра а четврте висинске зоне кракови дужине скоро 13 километара. Водоводна мрежа четврте висинске зоне пројектована је до улаза у касарну која се налази на овом подручју.

У Чесми је планиран и завршетак радова на секундарној мрежи друге висинске зоне, код Фудбалског стадиона „Рекреативо“.

Поред тога, на јесен би требало да почне и градња водовода у Зеленом виру, који би омогућио да се стамбени објекти друге висинске зоне прикључе на постојећи градски водовод.

Боље водоснабдијевање могу очекивати и становници Кајмакчаланске и Шумадијске улице у Лазареву, гдје је планирана изградња односно проширење постојеће јавне водоводне мреже.

Уз ове пројекте из водоснабдијевања, предвиђена је и изградња колектора у Карађорђевој улици и крака оборинске канализације у ул. Ђорђа Јоветића. Како су прецизирали из одјељења, предвиђено је раздвајање фекалног и оборинског колектора на Лаушу чиме ће се ријешити проблем плављења у тим улицама.

 Наставак радова на великом систему ″Црно врело″ (Фото архива)

Наставак радова на великом систему ″Црно врело″ (Фото архива)