На јавном увиду: Радна верзија Програма развоја социјалне заштите

Одјељење за културу, туризам и социјалну политику обавјештава све заинтересоване грађане, научну и стручну јавност, представнике невладиног и јавног сектора, да доставе своје приједлоге, мишљења и сугестије на нацрт приједлога „Програм развоја социјалне заштите за период 2018-2020. године“, са циљем израде финалног приједлога овог документа који ће бити упућен на разматрање и усвајање Скупштини Града.

„Програм развоја социјалне заштите за период 2018-2020. године“, креиран је оквиру имплементације УНИЦЕФ Програма, који има за циљ унапређење социјалне и дјечије заштите и резултат је рада Комисије за социјалну заштиту и инклузију дјеце и њихових породица и Оперативног тима за социјалну заштиту и инклузију дјеце и њихових породица, као мултисекторских тијела која се састоје од представника руководилаца институција свих релевантних сектора и професионалаца запослених у тим институцијама.

Изради Програма развоја, претходила је израда детаљне „Анализе ситуације у области социјалне заштите и инклузије“ по методологији УНИЦЕФ-а.

Своје приједлоге можете да пошаљете до 23. априла ове године, ЈУ „Центар за социјални рад“ на e-mail адресу: csrbl@blic.net.

 

Програм развоја социјалне заштите за период 2018-2020. године

Погледајте документ