На јавном увиду нацрт измјене дијела РП „Центар – исток“

Одјљење за просторно уређење обавјештава јавност да ће нацрт измјене дијела Регулационог плана „Центар – исток“ бити изложен на јавни увид од 15. марта до 15. априла ове године. Нацртом плана обухваћен је простор који се налази на углу улица Милана Ракића и Николе Пашића, а односи се на к.ч.бр. 4158/1, 4158/2 и 4159 к.о. Бања Лука 7 ( н.п ), површини 0,11 ха (1.056 квадратних метара).

План ће бити изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ Бања Лука – Церска улица број 2, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Центар 1, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова. Нацрт плана објављен је и на овој интернет страници.

За вријеме јавног увида, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, и то уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен, или их доставити у форми дописа Градској управи – Одјељењу за просторно уређење.

Јавна расправа о нацрту измјене дијела Регулационог плана „Обилићево“

Одјељење за просторно уређење Градске управе  Града Бање Луке,  организујe јавну расправу о нацрту измјене дијела Ругулационог плана „Обилићево“ у Бањој Луци.Јавна расправа ће бити одржана у понедјељак 18. марта 2019. године, са почетком у 12.00 часова, у сали Скупштине града Бање Луке (број 33). Надлежно одјељење позива стручну јавност, представнике инфраструктурних и других организација, као и сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи.