Na javnom uvidu: Akcioni plan za unapređenje položaja lica sa invaliditetom

Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku obavještava sve zainteresovane građane, naučnu i stručnu javnost, predstavnike nevladinog i javnog sektora, da dostave svoje prijedloge, mišljenja i sugestije na nacrt prijedloga „Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja lica sa invaliditetom u gradu Banjaluci za period 2020-2026. godine“, sa ciljem izrade finalnog prijedloga ovog dokumenta koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje Skupštini grada.

Izradi Akcionog plana, prethodila je situaciona analiza, te su održane radionice, sa svim zainteresovanim stranama i partnerima koji su dio ovog plana za određivanje ciljeva i aktivnosti, kroz metodu fokus grupe.

Svoje prijedloge možete da pošaljete do 17. novembra ove godine, Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku na e-mail adresu: drasko.valan@banjaluka.rs.ba .

Kompletan dokument možete preuzeti ovdje.