На јавном увиду: Акциони план за унапређење положаја лица са инвалидитетом

Одјељење за културу, туризам и социјалну политику обавјештава све заинтересоване грађане, научну и стручну јавност, представнике невладиног и јавног сектора, да доставе своје приједлоге, мишљења и сугестије на нацрт приједлога „Локални акциони план за унапређење положаја лица са инвалидитетом у граду Бањалуци за период 2020-2026. године“, са циљем израде финалног приједлога овог документа који ће бити упућен на разматрање и усвајање Скупштини града.

Изради Акционог плана, претходила је ситуациона анализа, те су одржане радионице, са свим заинтересованим странама и партнерима који су дио овог плана за одређивање циљева и активности, кроз методу фокус групе.

Своје приједлоге можете да пошаљете до 17. новембра ове године, Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику на е-маил адресу: drasko.valan@banjaluka.rs.ba .

Комплетан документ можете преузети овдје.