Највише пријава за дивље депоније и кварове на расвјети

Путем апликације „Грађанска патрола“, Бањалучани су у протеклом мјесецу у највећој мјери пријављивали непрописно одлагање отпада, кварове на јавној расвјети, те оштећења справа на дјечијим игралиштима.

Непрописно одлагање отпада уочено је на плажи у Карановцу и улицама Косовке дјевојке, Благоја Паровића, Ђуре Јакшића, Војводе Путника, те код Студентског дома. По пријему пријава, Одјељење за комуналне послове наложило је „Чистоћи“ да уклиони уочене депоније.

Кварови на јавној расвјети пријављени су у улицама: Краљице Марије, Калемегдаснкој, Милоша Обилића, Бановић Страхиње, Сарајевској и Ђуре Дамјановића. Надлежни су поступили према пријавама грађана и наложена је поправка расвјете.

Нажалост, грађани су и у овом периоду свједочили бројним оштећењима комуналне опреме. Тако су на дјечијем игралишту код воденог парка „Аквана“ оштећене неке од справа, а иста појава примјећена је и у Новој вароши и Улици Првог крајишког корпуса. Справе на игралиштима оштећене су и у Алеји Светог Саве и Парку „Младен Стојановић“. На дјечијем игралишту у близини Зеленог моста оштећене су стазе, док је на старој аутобуској станици пукла клупа на аутобуском стајалишту.

Надлежне градске службе ће наастојати да се оштећења санирају у што краћем року.

 Фото: Грађанска патрола

Фото: Грађанска патрола