Nacrt izmjene RP „Starčevica 2“ na javnom uvidu od 3. jula

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će nacrt izmjene dijela Regualcionog plana za prostor između ulica Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac (radni naziv Starčevica 2), biti izložen na javni uvid od 3. jula do 3. avgusta 2020. godine.

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor uz Ulicu srpskih ustanika, a odnosi se na k.č. br. 2061/2 i 2061/3, k.o. Banja Luka 5 (n.p.), u ukupnoj površini od 585m2  i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“  Banja Luka – Bulevar Desanke Maksimović br.2, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Starčevica, svakim radnim  danom od 8.00 do 16.00 časova. Nacrt plana jr objavljen i na ovoj internet stranici.

Za vrijeme javnog uvida, sve do 3. avgusta 2020. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrt biti izložen, ili dostaviti, u formi dopisa, Gradskoj upravi Grada Banje Luke – Odjeljenju za prostorno uređenje.