Нацрт измјене РП „Старчевица 2“ на јавном увиду од 3. јула

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће нацрт измјене дијела Регуалционог плана за простор између улица Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац (радни назив Старчевица 2), бити изложен на јавни увид од 3. јула до 3. августа 2020. године.

Нацртом плана обухваћен је простор уз Улицу српских устаника, а односи се на к.ч. бр. 2061/2 и 2061/3, к.о. Бања Лука 5 (н.п.), у укупној површини од 585м2  и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“  Бања Лука – Булевар Десанке Максимовић бр.2, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Старчевица, сваким радним  даном од 8.00 до 16.00 часова. Нацрт плана јр објављен и на овој интернет страници.

За вријеме јавног увида, све до 3. августа 2020. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен, или доставити, у форми дописа, Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење.