Наставак градње канализације у Тузланској улици

Изградња канализације у Тузланској улици, у горњој зони Старчевице, биће настављена и у наредној години.

Током ове године, у оквиру радова за повећање доступности канализационе мреже за становнике на ширем градском подручју, у овој улици урађен је дио радова односно канализација у дужини од 350 метара.

-У 2019. години, радићемо другу фазу изградње фекалне канализације у Тузланској улици, за што смо већ урадили урбанистичко-техничке услове. План је да урадимо 650 метара канализације – рекли су из надлежног Одјељења за комуналне послове.

Урбанистичко-технички услови прирпемљени су и за градњу канализације у улицама Српских устаника (250 метара) и Вида Њежића (огранак у дужини од 450 метара).

-У току је јавна набавка за израду пројектне документације, којом ће се дефинисати потребан профил планираних колектора – закључили су из одјељења.

Такође, у току је поновљени поступак јавне набавке за велики пројекат доградње система оборинске канализације у Карађорђевој улици на Лаушу.

-Пројектом је предвиђена изградња крака оборинске канализације профила 300 мм у Улици Ђорђа Јоветића, у дужини од око 180 метара, и дијела главног оборинског колектора у Карађорђевој улици у дужини од око 170 метара од скретања у Улицу Владимира Роловића па до пројектованог излива у ријеку Црквену – навели су из надлежног Одјељења за комуналне послове.

За овај посао, процијењене вриједности око 220.000 КМ, заинтересовани понуђачи могу да се јаве до 16. новембра.

 Фото илустрација

Фото илустрација