Mjerenje kvaliteta vazduha: Od danas dnevni izvještaji

Cijeneći zainteresovanost javnosti za nivo aerozagađenja, Grad Banja Luka će od danas na dnevnoj bazi objavljivati izvještaje o mjerenjima svih posmatranih parametara.

Prema posljednjim podacima Instituta za građevinarstvo „IG“, koji za Grad vrši mjerenja, kvalitet vazduha u Banjoj Luci je i dalje u „prvoj kategoriji“.