Mjerenje kvaliteta vazduha od 10. do 12. januara

Izvještaji o rezultatima kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti, koje za Grad obavlja Institut za građevinarstvo „IG“, svakodnevno se objavljuju na ovom sajtu u Rubrici: Građani/Životna sredina.

U skladu sa metodologijom mjerenja, rezultati za PM10 (lebdeće čestice) objavljuju se svakih sedam dana (utorkom).

Ovdje pogledajte najnovije izvještaje, uključujući i izvještaj za koncentraciju PM10:

– za period 10-12. januar 2020. godine…

– za period od 27. decembar 2019. do 3. januara 2020. godine (rezultati mjerenja koncentracije lebdećih čestica).