Мјерење квалитета ваздуха за 5. децембар

На основу резултата мјерења на локацијама: Паприковац, Борик и Центар, квалитет ваздуха у Бањој Луци јуче, 5. децембра, био је у првој категорији. Наводи се ово у извјештају Института за грађевинарство „ИГ“, које обавља мјерења за град Бању Луку.

Како су појаснили, подаци добијени мјерењем имисионих концентрација загађујућих материја у ваздуху у Бањој Луци пореде се са граничним и толерантним вриједностима дефинисаним Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 124/12).

Одредбама дефинисаним у члану 21. Закона о заштити ваздуха (Сл. Гласник РС, бр. 124/11)  утврђене се сљедеће категорије квалитета ваздуха:

-прва категорија – чист или незнатно загађен ваздух гдје нису прекорачене граничне вриједности нивоа ни за једну загађујућу материју,

-друга категорија – умјерено загађен ваздух гдје су прекорачене граничне вриједности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вриједности ни једне загађујуће материје.