Лакше до дозвола: Више од 9.200 захтјева прошло кроз једношалтерски систем

Од почетка примјене тзв. једношалтерског система, који је уведен прије двије и по године у праксу са циљем скраћивања административних процедура – примљена су 9.243 нова захтјева из области грађења.

Како појашњава шеф Одсјека за послове Пријемне канцеларије Одјељења за просторно уређење, Драгана Милановић Новчић, ови захтјеви се односе на издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола, затим реклама, рушења објеката, еколошких дозвола и слично.

  • Све већи број инвеститора, посебно оних који граде мање објекте, користи могућност да градске службе у њихово име прибаве потребне сагласности од јавних комуналних предузећа и тиме им олакша да без губљења времена дођу до потребне документације – истиче она.

Томе у прилог иде и податак – да су инвеститори мањих објеката, у више од 90 одсто предмета прибавили сагласности користећи предности једношалтерског система, док инвеститори инвестиционих објекта углавном ангажују стручна лица за прибављање грађевинских дозола и потребних сагласности.

Једношалтерски систем је још један у низу од показатеља да Градска управа иде у циљу олакшавања процедура грађанима Бање Луке. Инвеститори више немају потребу да сами прибављају одређене сагласности, које су услов за издавање грађевинских дозвола, него то, умјесто њих, обављају градске службе.

Довољно је само да посјете Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење, који се налази у приземљу зграде Градске управе. Радно вријеме са странкама је сваким радним даном од 8 до 15 часова.

 Центар за дозволе налази се у приземљу зграде Градске управе

Центар за дозволе налази се у приземљу зграде Градске управе