„Кербер“ нелегално на градском земљишту

Поводом информација које су се у посљедње вријеме појавиле у медијима, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање, које управља градском имовином, саопштава да је Град Бања Лука наложио Удружењу грађана „Кербер“ испражњење и предају у посјед боксова и припадајућег земљишта у Битољској улици број 38, због тога што удружење „Кербер“ ово земљиште користи нелегално.

Из овог одјељења објашњавају да УГ „Кербер“ ово земљиште користи без правног основа односно нема потписан уговор о кориштењу земљишта и боксова са Градом, те наглашавају да Град Бања Лука није био у обавези да понуди алтернативни простор, с обзиром на то да  је наведено земљиште кориштено без правног основа, а није било ни приједлога за додјелу другог простора од стране УГ „Кербер“.

– Наглашавамо да Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање нема законски оквир за издавање земљишта у закуп под посебним условима, jeр je Одлуком о висини закупнине за градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште које се даје у закуп прописано да се неизграђено градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште у својини Града даје у закуп на основу јавног конкурса, усменим јавним надметањем – лицитацијом, према одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединице локалне самоуправе, уз претходно израђене урбанистичко – техничке услове за локације које су предмет лицитације – кажу у Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање.

Истовремено, истом одлуком је прописано да се неизграђено градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште у својини Града може дати у закуп непосредном погодбом, физичким и правним лицима, у сљедећим случајевима:

а) за привремено задржане објекте – за које надлежни орган Града изда локацијске услове;

б) за изграђене привремене објекте (монтажно-демонтажне), а урбанистичким-техничким условима се утврди да је могуће задржавање таквих објеката;

в) у сврху обављања дјелатности сезонског карактера (постављање забавних радњи, у сврху одржавања вашара, постављања шатора, рингишпила и сличних објеката) чији закуп не траје дуже од једне године.

На крају, надлежно одјељење обавјештава јавност да је на земљишту на Раковачким барама, а којем припада и парцела коју без правног основа користи УГ „Кербер“, у складу са Стратегијом развоја града коју је усвојио градски парламент на сједници одржаној 26. децембра 2018. године, планирана изградња објеката за потребе цивилне заштите Бања Лука, ватрогасне јединице Бања Лука те центра за обуку спасилачких јединица цивилне заштите.