Квалитет ваздуха и даље у „првој категорији“

Квалитет ваздухa у Бањој Луци и јуче, 4. децембра био је у првој категорији по свим парметрима, уз незнатно одступање у случају мјерења лебдећих честица (у табели означено као PM10), што је и видљиво из резултата мјерења Института за грађевинарство „ИГ“.

Из приложених података, видљиво је да су незнатно повећане концентрације лебдећих честица (PM 10), што је уобичајено за ово доба године и за гријну сезону.

Према резултатима мјерења, сви посматраи параметри и јуче су били у оквиру дозвољених граничних вриједности, прописаних Законом о заштити ваздуха. Једино, и то незнатано одступање, забиљежено је код мјерења лебдећих честица (у табели PM 10). И поред благог одступања, утврђене вриједности лебдећих честица и даље су у границама законске толеранције.

По уговору са градом, мјерење нивоа аерозагађења на подручју града обавља Институт за грађевинарство „ИГ“, који посједује одговарајућу акредитацију Института за акредитовање Босне и Херцеговине.

Мјерење се обавља на три локације – Центар, Борик и Паприковац, а резултати се очитавају континуирано, односно цјелодневно.

Према Закону о заштити ваздуха, квалитет ваздуха се разврстава у три категорије, и то:

-Прва категорија – чист или незнато загађен ваздух гдје нису прекорачене граничне вриједности ни за једну загађујућу материју;

– Друга категорија – умјерено загађен ваздух гдје су прекорачене граничне вријдности за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вриједности ниједне загађујуће материје;

-Трећа категорија – прекомјерно загађен ваздух гдје су прекорачене толерантне вриједности за једну или више загађујућих материја.