„За свој град“: Медијском кампањом указују на значај пореза за непокретности

Град Бања Лука покренуо је данас медијску кампању под називом „За свој град“ с циљем повећања прихода од пореза на непокрентности, с обзиром на то да се вјерује и да до 30 одсто власника некретнина није пријавило своју имовину.

Кампања има за циљ да пробуди свијест о томе да се прикупљени новац од пореза на непокретности, као изворни приход сваке локалне заједнице, има велики значај на живот сваког појединца, од стварања боље инфструктуре, услова у школама и многих других области које се директно дотичу живота свих 200.000 становника највећег града Српске.

  • Од овог пореза, идуће године би се се, по очекивањима, требало прикупити 10 милиона КМ. Међутим, претпоставља се да још увијек постоји већи број непријављених некретнина за које власници не плаћају порез, а процјене се крећу у распону од 20 до 30 одсто власника непокретности, које своје некретнине нису уписали у Фискални регистар Пореске управе – истичу у овом Одјељењу.

Овај приход, из године у годину, све више расте, мада се вјерује да је „резерва“ још увијек јако велика.  Тако је прошле године остварен 23 одсто већи приход него годину раније, а, по актуелним показатељима, тренд раста је задржан и у овој години.

-Тренд раста се настављен, па је у првих 10 мјесеци ове године од овог пореза прикупљено 7.7 милиона KМ, с тим да се очекује да би до краја године та цифра требала достићи 9.2 милиона KМ – истичу у Одјељењу за финансије.

У наастојању да подигне приходе од овог пореза, ове године је покренут и пилот пројекат „Ширење обухвата обвезника пореза на непокретности“. Циљ овог пројекта је повећање наплате прихода од пореза на непокретности ширењем обухвата, али без повећавања пореских стопа, а уз подизање свијести обвезника о значају пријављивања непокретности и плаћања пореза.

  • Медијском кампањом, грађанима желимо скренути пажњу на законску обавезу плаћања овог пореза из којег се финансира изградња и одржавање различитих комуналних и инфраструктурних објеката: вртића, градских и сеоских путева,мостова, водовода, канализација, мостова и слично – истичу у Одјељењу.

По први пут од када је уведен порез на непокретности, на изабраним катастарским општинама, правна и физичка лица, за које се вјерује да нису пријавили некретнине, обавјештавају се о законској обавези плаћања пореза на непокретности и упису у у Фискални регистар.