Drugo obavještenje: Tri regulaciona plana na javnom uvidu

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da su, u vremenu od 10. marta do 10. aprila 2020. godine, na javnom uvidu sljedeći regulacioni planovi:

  • Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Drakulić

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor na dva lokaliteta ukupne površine od 3,36 ha, i to: lokalitet „A“ (prostor uz Majevičku ulicu, površini od 1,55 ha) i lokalitet „B“ (prostor uz ulicu Mlađe Đusića, površine 1,81 ha), a odnosi se na područje koje je obuhvaćeno Regulacionim planom stambenog naselja Drakulić i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća, Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ Banja Luka – Bulevar Desanke Maksimović broj 2, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama mjesnih zajednica Petrićevac i Rosulje, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova.

  • Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Jug 1“

 Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji je bio obuhvaćen Regulacionim planom „Jug 1“, a nalazi se na uglu Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića i obuhvata zemljište označeno kao k.č. 558/1, 559/1, 559/2, 560, 561, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 520/2, 520/6 i 520/3, sve k.o. Banja Luka 5 (n.p.), ukupne površine 0,32 ha i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća, „Urbis centar“ Banja Luka – Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 101a, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Obilićevo 1, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova.

  • Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana Poslovne zone Ramići

 Nacrtom plana obuhvaćen je prostor unutar Poslovne zone Ramići Banja Luka, koji je obuhvaćen Regulacionim planom Poslovne zone Ramići, a odnosi se na zemljište ukupne površine od 2,54 ha i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća, „Geoput“ Banja Luka – Ulica kralja Nikole broj 13, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Dragočaj, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova.

Nacrti navedenih planova objavljeni su i na ovoj internet stranici. Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 10. aprila 2020. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrti biti izloženi ili ih dostaviti, u formi dopisa, Gradskoj upravi Grada Banje Luke – Odjeljenju za prostorno uređenje.