До 10. октобра доставити приједлоге о измјени регулационог плана

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да је на сједници Скупштине града, одржаној 24. и 25. јуна 2020. године донесена одлука о измјени одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор између пута Бања Лука – Градишка и Улице деспота Стефана Лазаревића, којом се проширује обухват дефинисан одлуком о измјени дијела наведеног регулационог плана, тако да ће планом бити обухваћен простор површине 3,92 ха.

Проширење обухвата односи се на простор који је графички приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Лазарево 2, петнаест дана од дана објављивања. Обухват плана објављен је и на овој интернет страници.

Надлежно одјељење позива заинтересована лица, власнике некретнине, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење, у форми дописа, до  10. октобра 2020.године.