Доставите приједлоге и сугестије на пет регулационих планова

 Старчевица

Старчевица

 Ада

Ада

Одјељење за просторно уређење упућује јавни позив за достављање приједлога и сугестија на сљедеће документе:

  • Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана Aда Дебељаци 1  

Измјеном плана ће бити обухваћен простор уз огранак Улице Новака Пивашевића, у укупној површини од 1,44 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Ада.

  • Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља Старчевица

Измјеном плана ће бити обухваћен простор између Булевара Десанке Максимовић, Булевара војводе Степе Степановића, улица Јосифа Панчића и Војислава Ђеде Кецмановића, у укупној површини од 8,05 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и просторијама Мјесне заједницем Старчевица.

  • Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана Чокорска поља

Измјеном плана ће бити обухваћен простор у насељу Чокори, а односи се на  к.ч.бр. 55/4, 55/3, 61, 60/4, 60/3 и 60/2, к.о. Голеши (н.п.), у укупној површини од 0,38 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и просторијама Мјесне заједнице Чокорска поља,

  • Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана дијела насеља Врбања

Измјеном п лана ће бити обухваћен простор уз магистрални пут М-4 Бања Лука – Челинац,  а односи се на  к.ч. бр. 2631/21 и  2633/1 к.о. Врбања 2 (н.п.), у укупној површини од 0,20 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Врбања.

  • Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана Пословне зоне Рамићи

Измјеном плана ће бити обухваћен простор који се налази у насељу Рамићи у оквиру Пословне зоне „Рамићи – Бања Лука“, а односи се на  к.ч. 1283/7 и 1283/27, к.о. Рамићи (н.п.), у укупној површини од 0,57 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Залужани.

Сви планови објављени су и на овој интернет страници, а приједлози и сугестије могу се доставити Одјељењу за просторно уређење до 18. августа 2020. године.

 

 

 

 Врбања

Врбања

 Рамићи

Рамићи

 Чокори

Чокори