Доставите приједлоге и сугестије на РП „Југ 2“

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да је на сједници Скупштине града Бање Луке одржаној 12. септембра 2019.године донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана „Југ 2“ у Бањој Луци.

Измјеном плана ће бити обухваћен простор између Булевара војводе Степе Степановића и ријеке Врбас, а односи се на дијелове к.ч.бр. 454, 453/1, 453/3, 453/5 и к.ч.бр. 453/4 к.о. БЛ 5 (н.п.), у укупној површини од 0,30 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и просторијама Мјесне заједнице Старчевица“, петнаест дана од дана објављивања. Обухват плана објављен је и на овој интернет страници.

Надлежно одјењење позива сва заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење, у форми дописа, до  25. октобра 2019.године.