Додијељене локације за продају кестења

Комисија за провођење поступка јавног огласа за додјелу локација за привремено заузимање јавне површине за постављање покретних штандова за продају кестења утврдила је ранг листу, коју можете погледати овдје.

Предмет додјеле било је 15 локација на ширем подручју града.

Учесник јавног надметања има право да, у року од осам дана од дана објављивања закључка, поднесе приговор у писаној форми, путем Комисије.