Добар квалитет ваздуха, без прекорачења граничних вриједности

Квалитет ваздуха у граду и током септембра био је прве категорије, што значи чист или незнатно загађен ваздух, без прекорачења граничних вриједности ни за једну загађујућу материју. Ово су подаци из табеле о мјерењу квалитета ваздуха, које за град Бању Луку обавља Институт за грађевинарство „ИГ“.

Након скоро годину дана трајања јавне набавке за избор најповољнијег понуђача због жалбеног поступка, од јула ове године поново је организовано мјерење квалитета ваздуха и буке у граду.

Овај посао је добио Институт за грађевинарство „ИГ“, а према уговору је предвиђено да се у наредне двије године мјери квалитет ваздуха, на три локације, и то у насељима: Центар, Борик и Паприковац. Такође, предвиђено је да се врши мјерење за 12 полутаната чија ће се концентрација пратити свакодневно.

Истим уговором предвиђено је и мјерење буке на пет локација  у Центру, Лаушу, Борику, Росуљама и Обилићеву, као и обавеза да се идентификују  извори буке и дају приједлози рјешења проблема.

-Бања Лука је једна од првих локалних заједница у БиХ које су организовале мјерење квалитета ваздуха и о томе редовно обавјештавала јавност, што ће и убудуће чинити – кажу у надлежном Одјељењу за комуналне послове.

Мјесечне табеле о квалитету ваздуха можете пратити на овој интернет страници, у Рубрици: Грађани/Животна средина. Резултати мјерења се објављују једном мјесечно.

 Мјерење се врши у Центру, Борику и Паприковцу

Мјерење се врши у Центру, Борику и Паприковцу