Грађани пријавили зачепљење сливника и непрописно одлагање отпада

Путем апликације „Грађанска патрола“, грађани су у протеклом периоду највише пријављивали кварове на јавној расвјети, зачепљене сливнике и непрописно одложен комунални отпад.

Расуто смеће и непрописно одложен отпад, грађани су пријавили у улицама Царице Милице и Саве Ковачевића, а надлежно одјељење је одмах по пријему пријава издало налог предузећу „Чистоћа“ да се отпад уклони.

На неколико локација, суграђани су примјетили зачепљене сливнике и то у улицама Ђуре Ђаковића, Омладинској и Мирка Ковачевића. За све локације на којима су зачепљени сливници, издати су налози за чишћење.

Кварови на јавној расвјети су примјећени у улицама Патре, Косовској, Арсенија Чарнојевића, Марка Краљевића и Браце Поткоњака. Издати са у налози за санацију свих кварова.

На неколико локација евидентирано је и оштећење стубића и то код Ребровачког моста и у Видовданској улици, а грађани су тражили и да се уклони сувишно растиње из парка на „Купусишту“.

 Фото: Грађанска патрола

Фото: Грађанска патрола