Градској развојној агенцији додијељена повеља Универзитета у Бањој Луци

Поводом обиљежавања 43 године рада и развоја Универзитета у Бањој Луци, на јучерашњој свечаној академији одржаној у Народном позоришту Републике Српске, Градској развојној агенцији је додијељена повеља Универзитета за допринос раду те установе.

Агенцији је повеља додијељена због вишегодишње сарадње са Технолошким факултетом Универзитета у Бањој Луци, са којим је успјешно завршила, а и даље имплементира неколико међународних пројеката.

У току је реализација заједничког пројекта „Јачање локалног партнерства за запошљавање у секторима прерада текстила и коже“, који је дијелом финансиран од стране Европске уније кроз програм Међународне организације рада – ILO (вриједност 126.332 КМ).

Пројекти који су сарадњом Агенције, факултета и осталих партнера успјешно завршени су „Јачање капацитета образовних установа за провођење практичне наставе и оспособљавања радника за дефицитарна занимања у секторима кожа/обућа и текстил“, финансиран од стране Владе Швајцарске кроз програм Прилика плус (вриједност 121.183 КМ) и „Успостављање инфраструктуре за пружање стручне подршке за унапређење конкурентности и развој тржишта у сектору мљекарства”, који је финансиран од стране USAID Sweden/FARMA II (вриједност 63.036 КМ).

Такође је у плану реализација још два заједничка пројекта – „Услужни и тренинг центар за прераду текстила и коже” који дијелом финансира USAID Wham (вриједност 303.706 КМ) и “Развој тренинг центра и центра за развој производа на локацији управна зграда у Пословној зони “Рамићи – Бања Лука” у оквиру развојно-едукативног центра”, који ће бити финансиран из неколико различитих извора.