Више регулационих планова на јавном увиду

Одјељење за просторно уређење обавјешгтава јавност о излагању нацрта регулационих планова на јавни увид у времену од 20. јуна до 20. јула 2018. године:

  • НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАВЛОВАЦ – КРНДИЈЕ“

Нацртом Плана обухваћен је простор који се налази уз Липљанску улицу и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Индустропројект“ Бања Лука, Улица Церска бр. 2, у просторијама Градске управе Града Бање Луке и у просторијама Мјесне заједнице Сарачица, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова.

  •  НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 3“

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази између Булевара војводе Степе Степановића, Булевара Десанке Максимовић и Улице Мајке Југовићa у Бањој Луци и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука, Улица Краља Петра I Карађорђевића бр.92-98, у просторијама Градске управе Града Бање Луке и у просторијама Мјесне заједницe Старчевица, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова.

  • НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНИХ НАСЕЉА ЛАЗАРЕВО 1, 2, 3

Нацртом Плана обухваћен је простор који се налази уз Улицу Књаза Милоша и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Индустропројект“ Бања Лука, Улица Церска бр. 2, у просторијама Градске управе Града Бање Луке и у просторијама Мјесне заједницe Лазарево 1, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова.

  • НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „БОРИК“

Нацртом Плана обухваћен је простор који се налази између улица; Боре Станковића, Mише Ступара и Гундулићеве улице и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Урбис центар“ Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића бр. 101 а, у просторијама Градске управе Града Бање Луке и у просторијама Мјесне заједнице Борик 2, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова.

  • НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР-ЗАПАД 1“ 

Нацртом Плана обухваћен је простор који се налази између улица: Јована Дучића, Ранка Шипке, Крајишких бригада и Иве Андрића и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Урбис центар“ Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића бр. 101а, у просторијама Градске управе Града Бање Луке и у просторијама Мјесне заједнице Центар 2,  сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова.

Нацрти планова објављени су и на овој интернет страници.

За вријеме трајања јавног увида, све до 20. јула 2018. године свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте, и то уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложени или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење .