Боља доступност здравствених и социјалних услуга за особе ометене у развоју

Градска развојна агенција Бања Лука представила је, путем видео конференције, пројекат „Побољшање доступности и приступачности здравствених и социјалних услуга ради побољшања квалитета социјалне укључености за дјецу и младе са сметњама у развоју”, који финансира ЕУ кроз „Interreg IPA“ програм прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020.

  • Циљеви пројекта су побољшање доступности и приступачности здравствених и социјалних услуга и квалитета социјалне укључености и образовања дјеце и младих са сметњама у развоју, успостављене нове услуге за дијагностику и набавка нове опреме за рад са дјецом и младима са сметњама у развоју, обука лица која раде са овом популацијом, те успостављање сарадње и размјене знања и информација – кажу у Градској развојној агенцији.

Реализација пројекта ће трајати до 31. децембра 2021. године, а укупна вриједност је више од 575.000 евра.

Градска развојна агенција Бања Лука је носилац пројекта, а партнери на пројекту су Центар “Заштити ме“ Бања Лука, Центар за образовање, васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука, ОШ “Воштарница” из Задра и Ресурсни центар за дјецу и младе из Подгорице.