Biralo se između 58 ideja: Odabrano 10 najboljih projekata za modernizaciju Banje Luke

Deset projekata za modernizaciju lokalne zajednice odabrano je i biće uskoro realizovani na području Banje Luke, u nastojanju da se razvije koncept tzv. pametnog grada. Radi se o projektu koji zajednički provode Grad Banja Luka, Razvojni program UN-a (UNDP) i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Gradonačelnik Igor Radojičić, naglasio je da je koncept „pametnog grada“ jedno od četiri strateška opredjeljenja Strategije razvoja grada i dodao da će realizacija odabranih projekata biti prvi korak u projektu „Banja Luka grad budućnosti“.

  • Radi se modernizaciji usluga, odnosno o ovođenjeu informacionih tehnologija u sve sfere društva. Nekoliko oblasti su definisane kao fokusne, a to su saobraćaj, zaštita životne sredine, energetska efikasnost i elektronska uprava. Finansijski okvir projekta iznosi 500.000 KM, a odabrani su projekti iz oblasti odlaganja i selekcije otpada, nekoliko projekata se odnosi na saobraćaj, zatim na optimizaciju potrošnje električne energije u javnoj rasvjeti, bezbjednost u saobraćaju, ponudu poljoprivrednih proizvoda putem aplikacije, te projekat o signalizaciji na određenom broju raskrsnica posvećen licima sa invaliditetom – kazao je Radojičić.

Stelijana Nedera, stalna predstavnica UNDP u BiH, ukazala je da je 10 najboljih odbrano u konkurenciji 58 prijedloga.

  • Grad je učinio dobar posao na publicitetu i infomisanju građana, što je uveliko doprinijelo povećanju interesa za ovaj konkurs. Smatramo da su projektni prijedlozi veoma kvalitetni. Gradska uprava ima strateški cilj, a to je modernizacija grada i aktivnosti u gradu. Kroz relaizaciju konkursa je pokazano da kod građana Banje Luke postoje kreativnost i želja da doprinesu boljitku svog grada. Vidimo Banju Luku kao glavnog partnera i dobar primjer za ostale gradove u BiH – rekla je Nedera.

Ministar za za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS,  Srđan Rajčević, izjavio da se izborom ovih projekata pravi ogroman iskorak u pravcu realizacije koncepta „pametnih gradova“.

  • Kao najveća urbana zajednica u RS, Banja Luka će biti predvodnik tih napora i radujemo se realizaciji ovih projekata. Banja Luka bi na ovaj način trebalo da dobije nove obrise i sigurno predastavlja grad koji razumije potrebu za tehnološkim unapređenjem. Nakon Banje Luke, ćemo ići širom RS da neki od ovih projekata ponovimo i u drugim gradovima RS – zaključio je Rajčević.