Бесплатни родни листови за школарце и првачиће

Одјељење за општу управу, у сарадњи са Одјељењем за образовање, здравство, омладину и спорт, и ове године ће реализовати активности бесплатног издавања извода из матичних књига рођених (родних листова) за ученике завршних разреда основних и средњих школа, који су рођени у Бањој Луци. Од ове године, бесплатни родни листови, биће издавани и за дјецу која у септембру полазе у први разред основне школе на подручју града Бања Лука.

– Позивамо све основне и средње школе да нам до 20. марта ове године доставе спискове ученика завршних разреда основних и средњих школа, и то само за оне ученике који су рођени у Бањој Луци. Спискови би требало да садрже имена оних ученика који у својој личној евиденцији не посједују извод из матичне књиге рођених, издат од јуна 2010. године на трајним обрасцима, и за који не постоји сметња да се користи у правном промету. На спискове ученика завршних разреда, поред имена и презимена ученика, потребно је  навести тачан датум рођења и очево име, те контакт телефон и име разредног старјешине који ће готове родне листове преузети – објашњава Сања Павловић, начелник Одјељења за општу управу.

Када је у питању издавање родних листова за будуће првачиће, надлежне организационе јединице Градске управе ће преко Актива директора основних школа, прибавити спискове дјеце за које су поднесене пријаве за упис у први разред основних школа на територији града Бање Луке.

– У питању су спискови засновани на прелиминарним подацима о дјеци која се уписују први разред основне школе. Познато нам је да основне школе, све до почетка школске године, не располажу коначним подацима о дјеци која се уписују у конкретну школу, те предлажемо да упис дјеце буде извршен на основу раније издатих извода из матичних књига рођених, који имају карактер трајног документа. Изводи из матичних књига рођених ће по достављању коначних спискова бити достављени родитељима првачића, преко директора основних школа. Поред имена и презимена дјетета, потребно је  навести тачан датум рођења и очево име, те контакт телефон одговорног лица из основне школе који ће готове родне листове преузети. И у овом случају вриједи правило да се родни листови издају за дјецу која су рођена у Бањој Луци и чије су чињенице рођења евидентиране у Матичној служби Града Бање Луке – рекла је Сања Павловић.

Како напомињу из надлежног одјељења, овим активностима су, у многоме, превазиђене раније негативне праксе и проблеми великих гужви у просторијама Градске управе, које су представљале велико оптерећење, а који су се јављали у периоду пред упис у средње школе и на факултете.

 Фото: архива

Фото: архива