Бесплатан превоз на фестивал „Exit“

Град Бања Лука организоваће бесплатан превоз на „Exit“, највећи музички фестивал у региону и један од најпознатијих у Европи, који ће бити одржан од 4. до 7. јула у Новом Саду. Бесплатно путовање ће бити организовано за грађане који већ посједују улазнице за фестивал, а Град Бања Лука је обезбиједио 10 аутобуса који ће учеснике овог фестивала превозити до Новог Сада и назад.

Заинтересовани, који желе путовати на „Exit“ у Нови Сад, морају испунити сљедеће услове:

  • да имају мјесто пребивалишта на подручју Бање Луке;
  • посједовање улазница за „Exit“ фестивал које је потребно доставити на увид приликом доласка у просторије Градске управе и потписивања изјаве о одговорности;
  • потписана изјава одговорности припремљена од стране Града Бање Луке, која се потписује у канцеларији 130 Градске управе.

Приликом пријаве обавезно је доставити сљедеће податке:

  • име и презиме;
  • адресу пребивалишта;
  • контакт – електронска пошта и телефон;
  • за које дане посједује улазнице.

Пријава за путовање се обавља искључиво путем електронске поште и то на адресу javnost@banjaluka.rs.ba

Рок за пријаве је 30. јун 2019. године. Све додатне информације могу се добити путем телефона број 051 244 579.

Након што обаве пријаву, сви учесници путовања су дужни да дођу у канцеларију 130 Градске управе гдје ће потписати изјаву о одговорности која је један од услова за путовање, те донијети улазнице на увид. Изјава о одговорности се може потписати сваким радним даном од 9.00 до 15.00 часова.

Предност приликом попуњавања мјеста за путовање имаће они који посједују улазнице за сва четитри дана „Exit“ фестивала.

О тачним терминим путовања у Нови Сад и повратка у Бању Луку, сви учесници ће бити обавијештени по окончању процеса пријављивања, и то путем интернет и фејсбук страница Града Бање Луке.