Без повећања пореза, позив да се пријаве некретнине

Бања Лука ни у наредној години неће повећати стопу за обрачун пореза на непокретности, која ће остати на истом нивоу као и протекле четири године.

Према одлуци која ће се наћи на децембaрској сједници градске скупштине, стопа за опорезивање непокретности износиће 0,20 одсто од  процијењене вриједности непокретности, с тим да ће пореска стопа на непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност бити дупло мања. Под овим непокретностима  подразумјевају се објекти за производњу и објекти за складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине  заокружену производну цјелину. Пореска основица за обрачун пореза на непокретност, како је наведено – утврђена је Одлуком о висини вриједности непокретности по зонама на територији Града Бања Лука за 2017. годину.

У исто вријеме, градске власти предузимају бројне активности како би се догодине додатно повећао приход од пореза на непокрентности и на тај начин дошло до новца за нове инвестиције.

-Око десет милиона КМ годишње се прикупи од овог прихода, из којег се финансирају инфраструктурни пројекти који подижу квалитет живота свих грађана Бање Луке – казала је начелник Одјељења за финансије, Божана Шљивар.

На основу почетних података са терена који су добијени у оквиру пилот пројекта на једној изабраној катастраској општини, процјена је да постоји велики број непријављених непокретности у Фискалном регистру Пореске управе.

-С једне стране, имамо оне који уредно извршавају оно што је законска обавеза, пуне буџет и обезбјеђују његово функционисање на квалитетан начин и с друге стране, имамо значајан број оних који нису пријавили своје непокретности – истакла је Шљивар, апелујући, и овом приликом, на све оне који до сада нису, да пријаве некретнине и плате порез на непокретности.

Како је истакла, више активности је покренуто да се идентификују она лица и правни субјекти који то нису урадили.

У току је и медијска кампања, којом се грађанима жели скренути пажња на законску обавезу плаћања овог пореза из којег се финансира изградња и одржавање различитих комуналних и инфраструктурних објеката: вртића, градских и сеоских путева,мостова, водовода, канализација, мостова и слично.