Бањалучко поље: Ниче нови саобраћајни чвор око „Делте“

Мјештани Бањалучког поља, односно Улице Фране Супила, до краја овог мјесеца требало би да добију двије нове, модерне саобраћајнице, којим ће бити знатно боље повезани са остатком града.

Парлалелно са изградњом будућег тржног центра „Делта планет“, који се гради у близини њихових кућа, траје градња двије саобраћајнице, у укупној вриједности од 900.000 КМ.  У оквиру овог пројекта, дотрајала, уска саобраћајница без тротоара на потезу иза градилиште „Делте“ (Улица Фране Супила) замијенића модерна саобраћајница предвиђене ширине од 8,5 метара, уз обостране пјешачке стазе од по један и по метар. Уз нову саобраћајницу, ово насеље добиће и осталу инфраструкутру, водовод, оборинску, фекалну и кабловску канализацију, као и нову јавну расвјету.

У Одјељењу за комуналне послове истичу да ће ова саобраћајница укључивати и такозване тектилне стазе и траке за лакше кретање слијепих и слабовидних лица, с обзиром на то да се у близини налази сједиште Савеза слијепих.

Упоредо с тим, грађевинска оператива ради на продужетку Улице олимпијских побједника, којим ће бити изграђен нови саобраћајни прстен око будућег шопинг центра.

Наставак Улице Олимпијских побједника предвиђа изградњу нове саобраћајнице од будућег кружног тока  на Источном транзиту па до Фране Супила. Нова саобраћајница широка је 10,5 метара, тротоари два метра а уз нову улицу биће засађен и нови дрворед.

-Проширењем Улице Фране Супила и наставком изградње Улице Олимпијских побједника ове двије улице ће бити спојене. Не само да ће то бити боља саобраћајна веза за нови тржни центар, већ и за мјештане ове улице – истичу у Одјељењу.

Како је планирано, радови на обје саобраћајнице требало би да буду завршени до краја овог мјесеца.