Акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом

Крајем ове године, Бања Лука би требало да добије акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период од 2020. до 2026. године. Приједлог овог акционог плана наћи ће се пред одборницима Скупштине града на посљедњем овогодишњем засједању.

Израда акционог плана предиђена је и Стратегијом развоја града Бање Луке, а водећи принципи су одрживост и социјална укљученост. У изради акционог плана учествовали су представници организација лица са инвалидитетом, установа социјалне заштите, здравства, образовања, саобраћаја, привреде те различитих одјељења Градске управе.

  • Принцип социјалне укључености подразумијева једнаке шансе за све и правичност у смислу идентификовања потреба и интереса маргинализованих и социјално искључених група становништва. У том смислу, у оквиру свих стратешких циљева дефинисани су одређени пројекти и мјере који се односе на јачање социјалне инклузије рањивих група, што у највећој мјери обухвата програме, пројекте и мјере који се односе на унапређење положаја лица са инвалидитетом у граду – наводи Драшко Валан из Одјељења за културу, туризам и социјалну политику.

Приликом израде плана. примјењени су стандарди усвојени на међународном нивоу и на нивоу РС и БиХ, садржани у Конвенцији УН о правима лица са инвалидитетом. Валан истиче да је мисија акционог плана да се особама са инвалидитетом обезбиједи квалитетнији живот, укључујући коришћење свих расположивих капацитета за њихову интеграцију у друштво.

  • Основни циљеви акционог лана за унапређење положаја лица са инвалидитетом јесу подизање свијести о потребама овх лица, затим пружање адекватне помоћи кроз различите сервисе, омогућавање приступачности свим институцијама кроз уклањање архитектонских баријера, укључивање особа са инвалидитетом у све сфере друштва (култура, спорт, рекреација…), омогућавање укључености у процес образовања за особе са свим типовима инвалидитета, запошљавање ових лица те развијање програма обуке за за особље медицинских, социјалних и образовних радника – наглашава Валан.
 Фото: архива

Фото: архива

Акционим планом обухваћене су најважније друштвене области као што су социјална и здравствена заштита, запошљавање, превоз, становање, спорт, култура, туризам и рекреација. Према подацима Центра за социјални рад, у Бањој Луци живи више од 4.600 корисника туђе његе и помоћи, од којих је 1.775 потпуно зависно од помоћи других лица.

  • И овај податак говори колики је значај израде акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Значајно је напоменути да су од овог броја, око 600 особа дјеца, што додатно усложњава ситуацију, јер инвалидност не угрожава само лице са инвалидитетом већ и цијелу породицу. Када је у питању здравствена заштита ових лица, Град Бања Лука у континуитету ради на побољшању услуга примарне здравствене заштите како би и они имали пуну здравствену заштиту и услове у амбулантама. Град води рачуна о лицима са инвалидитетом и када је у питању превоз и то субвенцијама за такси превоз ових особа посебним возилом– навео је Драшко Валан.

Град Бања Лука је, у протеклих пет, година подржао низ значајних пројеката којима су реализоване активности које су наведене у акционом плану и које су на различите начине унаприедил квалитет живота особа са инвалидитетом.