Активно 98 градилишта: 14,5 милиона КМ од грађевинских дозвола

Захваљујући појачаној станоградњи, у градски буџет је током прошле године по основу уређења грађевинског земљишта и ренте уплаћено 14,55 милиона КМ, односно седам одсто више од планираних средстава.

Према подацима Одјељења за просторно уређење, у граду је тренутно активно 98 градилишта, што је и довело до појачаних уплата по основу ових накнада.

-Прошлогодишњим буџетом, ови приходи су били планирани на износ 13,6 милиона КМ, али је због појачаних грађевинских активности, по овом основу уплaћeно 14.55 милиона KМ – истичу у Одјељењу.

По њиховим подацима, у редовним поступцима током године издата је 441 грађевинска дозвола. У исто вријеме, у оквиру поступка легализације, издата је 421 накнадна грађевинска дозвола и 141 рјешење о легалности за објекте који су изграђени прије 1980. године.

У међувремену, добри резултати забиљежени су и у оквиру новог, тзв. једношалтерског система за издавање грађевинских дозвола, који омогућава да инвеститори, било да су питању фирме или физичка на лица, на једном мјесту добију све неопходне сагласности комуналних предузећа у процесу градње.

Током прошле године, посредством овог система запримљена су 423 захтјева за грађевинске дозволе и 942 за издавање локацијских услова.

 Фото илустрација

Фото илустрација